Bekijk de volledige game-code

Hieronder zie je de complete code van de Nanonauten-game. Kom je klem te zitten tijdens het coden? Gebruik deze pagina dan om te debuggen.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Nanonauten in actie</title>
</head>
<body>
<script>

  // CONSTANTEN

  var CANVAS_BREEDTE = 800;
  var CANVAS_HOOGTE = 600;
  var NANONAUT_BREEDTE = 181;
  var NANONAUT_HOOGTE = 229;
  var GROND_Y = 540;
  var NANONAUT_Y_VERSNELLING = 1;
  var SPATIEBALK_CODE = 32;
  var NANONAUT_SPRONG_SNELHEID = 20;
  var NANONAUT_X_SNELHEID = 5;
  var ACHTERGROND_BREEDTE = 1000;
  var NANONAUT_NR_ANIMATIEFRAMES = 7;
  var NANONAUT_ANIMATIESNELHEID = 3;
  var ROBOT_BREEDTE = 141;
  var ROBOT_HOOGTE = 139;
  var ROBOT_NR_ANIMATIEFRAMES = 9;
  var ROBOT_ANIMATIESNELHEID = 5;
  var ROBOT_X_SNELHEID = 4;
  var MIN_AFSTAND_TUSSEN_ROBOTS = 400;
  var MAX_AFSTAND_TUSSEN_ROBOTS = 1200;
  var MAX_ACTIEVE_ROBOTS = 3;
  var SCHERMSCHUD_RADIUS = 16;
  var NANONAUT_MAX_GEZONDHEID = 100;
  var SPEEL_SPELMODUS = 0;
  var GAME_OVER_SPELMODUS = 1;

  // INSTELLINGEN

  var canvas = document.createElement('canvas');
  var c = canvas.getContext('2d');
  canvas.width = CANVAS_BREEDTE;
  canvas.height = CANVAS_HOOGTE;
  document.body.appendChild(canvas);

  var nanonautAfbeelding = new Image();
  nanonautAfbeelding.src = 'geanimeerdenanonaut.png';

  var nanonautX = CANVAS_BREEDTE / 2;
  var nanonautY = GROND_Y - NANONAUT_HOOGTE;

  var achtergrondAfbeelding = new Image();
  achtergrondAfbeelding.src = 'achtergrond.png';

  var bosje1Afbeelding = new Image();
  bosje1Afbeelding.src = 'bosje1.png';

  var bosje2Afbeelding = new Image();
  bosje2Afbeelding.src = 'bosje2.png';

  var robotAfbeelding = new Image();
  robotAfbeelding.src = 'geanimeerdeRobot.png';

  var robotSpriteSheet = {
    nrFramesPerRij: 3,
    spriteWidth: ROBOT_BREEDTE,
    spriteHeight: ROBOT_HOOGTE,
    image: robotAfbeelding
  };

  var robotData = [{
    x: 400,
    y: GROND_Y - ROBOT_HOOGTE,
    frameNr: 0
  }];

  var nanonautSpriteSheet = {
    nrFramesPerRij: 5, spriteWidth: NANONAUT_BREEDTE, spriteHeight: NANONAUT_HOOGTE, image: nanonautAfbeelding
  };

  var nanonautBotsingsRechthoek = {
    xOffset: 60,
    yOffset: 20,
    breedte: 50,
    hoogte: 200
  };
  var robotBotsingsRechthoek = {
    xOffset: 50,
    yOffset: 20,
    breedte: 50,
    hoogte: 100
  };

  var nanonautYSnelheid = 0;
  var nanonautIsInDeLucht = false;
  var spatiebalkIsIngedrukt = false;
  var nanonautFrameNr = 0;
  var spelFrameTeller = 0;
  var bosjesData = genereerBosjes();
  var bosjeYCoordinaten = [100, 80, 90, 85];
  var eenBosje = { x: 500, y: 100 };
  var schermschudden = false;
  var nanonautGezondheid = NANONAUT_MAX_GEZONDHEID;
  var spelModus = SPEEL_SPELMODUS;

  var cameraX = 0;
  var cameraY = 0;

  window.addEventListener('keydown', onKeyDown);
  window.addEventListener('keyup', onKeyUp);
  window.addEventListener('load', start);

  function start() {
    window.requestAnimationFrame(hoofdLus);
  }

  function genereerBosjes() {
    var gegenereerdeBosjesData = [];
    var bosjeX = 0;
    while (bosjeX < (2 * CANVAS_BREEDTE)) {
      var bosjeAfbeelding;
      if (Math.random() >= 0.5) {
        bosjeAfbeelding = bosje1Afbeelding;
      } else {
        bosjeAfbeelding = bosje2Afbeelding;
      }
      gegenereerdeBosjesData.push({
        x: bosjeX,
        y: 80 + Math.random() * 20,
        image: bosjeAfbeelding
      });
      bosjeX += 150 + Math.random() * 200;
    }
    return gegenereerdeBosjesData;
  }

  // HOOFD-LUS 

  function hoofdLus() {
    update();
    draw();
    window.requestAnimationFrame(hoofdLus);
  }

  // SPELER-HANDELINGEN

  function onKeyDown(event) {
    if (event.keyCode === SPATIEBALK_CODE) {
      spatiebalkIsIngedrukt = true;
    }
  }
  function onKeyUp(event) {
    if (event.keyCode === SPATIEBALK_CODE) {
      spatiebalkIsIngedrukt = false;
    }
  }

  // UPDATEN

  // Update de Nanonaut.
  function update() {
    if (spelModus != SPEEL_SPELMODUS) return;
    spelFrameTeller = spelFrameTeller + 1;
    nanonautX = nanonautX + NANONAUT_X_SNELHEID;
    if (spatiebalkIsIngedrukt && !nanonautIsInDeLucht) {
      nanonautYSnelheid = -NANONAUT_SPRONG_SNELHEID;
      nanonautIsInDeLucht = true;
    }
    nanonautY = nanonautY + nanonautYSnelheid;
    nanonautYSnelheid = nanonautYSnelheid + NANONAUT_Y_VERSNELLING;
    if (nanonautY > (GROND_Y - NANONAUT_HOOGTE)) {
      nanonautY = GROND_Y - NANONAUT_HOOGTE;
      nanonautYSnelheid = 0;
      nanonautIsInDeLucht = false;
    }

    // Update de animatie.
    if ((spelFrameTeller % NANONAUT_ANIMATIESNELHEID) === 0) {
      nanonautFrameNr = nanonautFrameNr + 1;
      if (nanonautFrameNr >= NANONAUT_NR_ANIMATIEFRAMES) {
        nanonautFrameNr = 0;
      }
    }

    // Update de camera.
    cameraX = nanonautX - 150;

    // Update de bosjes.
    for (var i=0; i<bosjesData.length; i++) {
      if ((bosjesData[i].x - cameraX) < - CANVAS_BREEDTE) {
        bosjesData[i].x += (2 * CANVAS_BREEDTE) + 150;
      }
    }

    // Update de robots.
    updateRobots();
    schermschudden = false;
    var nanonautBotsteOpEenRobot = updateRobots();
    if (nanonautBotsteOpEenRobot) {
      schermschudden = true;
      if (nanonautGezondheid > 0) nanonautGezondheid -= 1;
    }

    // Controleer of spel game over is.
    if (nanonautGezondheid <= 0) {
      spelModus = GAME_OVER_SPELMODUS;
      schermschudden = false;
    }
  }

  function updateRobots() {
    // Verplaats en animeer robots en controleer op botsingen met Nanonaut.
    var nanonautBotsteOpEenRobot = false;
    for (var i=0; i<robotData.length; i++) {
      if (overlappenNanonautRobot(
          nanonautX + nanonautBotsingsRechthoek.xOffset,
          nanonautY + nanonautBotsingsRechthoek.yOffset,
          nanonautBotsingsRechthoek.breedte,
          nanonautBotsingsRechthoek.hoogte,
          robotData[i].x + robotBotsingsRechthoek.xOffset,
          robotData[i].y + robotBotsingsRechthoek.yOffset,
          robotBotsingsRechthoek.breedte,
          robotBotsingsRechthoek.hoogte,
        )){
        nanonautBotsteOpEenRobot = true;
      }
      robotData[i].x -= ROBOT_X_SNELHEID;
      if ((spelFrameTeller % ROBOT_ANIMATIESNELHEID) === 0) {
        robotData[i].frameNr = robotData[i].frameNr + 1;
        if (robotData[i].frameNr >= ROBOT_NR_ANIMATIEFRAMES) {
          robotData[i].frameNr = 0;
        }
        return nanonautBotsteOpEenRobot;
      }

      // Verwijder robots die uit beeld zijn.
      var robotIndex = 0;
      while (robotIndex < robotData.length) {
        if (robotData[robotIndex].x < cameraX - ROBOT_BREEDTE) {
          robotData.splice(robotIndex, 1);
        } else {
          robotIndex += 1;
        }
      }
      if (robotData.length < MAX_ACTIEVE_ROBOTS) {
        var laatsteRobotX = 0;
        if (robotData.length > 0) {
          var laatsteRobotX = robotData[robotData.length - 1].x;
        }
        var nieuweRobotX = laatsteRobotX + MIN_AFSTAND_TUSSEN_ROBOTS + Math.random() * (MAX_AFSTAND_TUSSEN_ROBOTS - MIN_AFSTAND_TUSSEN_ROBOTS);
        robotData.push({
          x: nieuweRobotX,
          y: GROND_Y - ROBOT_HOOGTE,
          frameNr: 0
        });
      }
    }
  }

  function overlappenNanonautEnRobotOpEenAs(nanonautDichtbijX, nanonautVerX, robotDichtbijX, robotVerX) {
    var nanonautOverlaptRandRobotDichtbij = (nanonautVerX >= robotDichtbijX) && (nanonautVerX <= robotVerX);
    var nanonautOverlaptRandRobotVer = (nanonautDichtbijX >= robotDichtbijX) && (nanonautDichtbijX <= robotVerX);
    var nanonautOverlaptRobotHelemaal = (nanonautDichtbijX <= robotDichtbijX) && (nanonautVerX >= robotVerX);
    return nanonautOverlaptRandRobotDichtbij || nanonautOverlaptRandRobotVer || nanonautOverlaptRobotHelemaal;
  }

  function overlappenNanonautRobot(nanonautX, nanonautY, nanonautBreedte, nanonautHoogte, robotX, robotY, robotBreedte, robotHoogte) {
    var nanonautOverlaptRobotOpXAs = overlappenNanonautEnRobotOpEenAs(
      nanonautX,
      nanonautX + nanonautBreedte,
      robotX,
      robotX + robotBreedte
    );

    var nanonautOverlaptRobotOpYAs = overlappenNanonautEnRobotOpEenAs(
      nanonautY,
      nanonautY + nanonautHoogte,
      robotY,
      robotY + robotHoogte
    );
    return nanonautOverlaptRobotOpXAs && nanonautOverlaptRobotOpYAs;
  }

  // TEKENEN

  function draw() {

    // Laat het scherm schudden, indien nodig.
    var schuddendeCameraX = cameraX;
    var schuddendeCameraY = cameraY;
    if (schermschudden) {
      schuddendeCameraX += (Math.random() - .5) * SCHERMSCHUD_RADIUS;
      schuddendeCameraY += (Math.random() - .5) * SCHERMSCHUD_RADIUS;
    }

    // Teken de lucht.
    c.fillStyle = 'LightSkyBlue';
    c.fillRect(0, 0, CANVAS_BREEDTE, GROND_Y - 40);

    // Teken de achtergrond 
    var achtergrondX = - (schuddendeCameraX % ACHTERGROND_BREEDTE);
    c.drawImage(achtergrondAfbeelding, achtergrondX, -210);
    c.drawImage(achtergrondAfbeelding, achtergrondX + ACHTERGROND_BREEDTE, -210);

    // Teken de grond.
    c.fillStyle = 'ForestGreen';
    c.fillRect(0, GROND_Y - 40, CANVAS_BREEDTE, CANVAS_HOOGTE - GROND_Y + 40);

    // Teken de bosjes.
    for (var i=0; i<bosjesData.length; i++) {
      c.drawImage(bosjesData[i].image, bosjesData[i].x - schuddendeCameraX, GROND_Y - bosjesData[i].y - schuddendeCameraY);
    }

    // Teken de robots.
    for (var i=0; i<robotData.length; i++) {
      tekenGeanimeerdeSprite(robotData[i].x - schuddendeCameraX,
        robotData[i].y - schuddendeCameraY, robotData[i].frameNr, robotSpriteSheet);
    }

    // Teken de Nanonaut.
    tekenGeanimeerdeSprite(nanonautX - schuddendeCameraX, nanonautY - schuddendeCameraY,
      nanonautFrameNr, nanonautSpriteSheet);

    // Laat de afstand zien die de Nanonaut heeft afgelegd.
    var nanonautAfstand = nanonautX / 100;
    c.fillStyle = 'black'
    c.font = '48px sans-serif';
    c.fillText(nanonautAfstand.toFixed(0) + 'm', 20, 40);

    // Teken de levensbalk.
    c.fillStyle = 'red';
    c.fillRect(400, 10, nanonautGezondheid / NANONAUT_MAX_GEZONDHEID * 380, 20);
    c.strokeStyle = 'red';
    c.strokeRect(400, 10, 380, 20);

    // Laat 'GAME OVER' zien als de game voorbij is.
    if (spelModus == GAME_OVER_SPELMODUS) {
      c.fillStyle = 'black';
      c.font = '96px sans-serif';
      c.fillText('GAME OVER', 120, 300);
    }
  }

  // Teken een geanimeerde sprite.
  function tekenGeanimeerdeSprite(schermX, schermY, frameNr, spriteSheet) {
    var spriteSheetRij = Math.floor(frameNr / spriteSheet.nrFramesPerRij);
    var spriteSheetKolom = frameNr % spriteSheet.nrFramesPerRij;
    var spriteSheetX = spriteSheetKolom * spriteSheet.spriteWidth;
    var spriteSheetY = spriteSheetRij * spriteSheet.spriteHeight;
    c.drawImage(
      spriteSheet.image,
      spriteSheetX, spriteSheetY,
      spriteSheet.spriteWidth, spriteSheet.spriteHeight, schermX, schermY,
      spriteSheet.spriteWidth, spriteSheet.spriteHeight
    );
  }

</script>
</body>
</html>